Tworzenie aplikacji WPF MVVM

9-13 grudnia 2019, Warszawa
Opis szkolenia
WPF to wiodąca technologia do tworzenia desktopowych aplikacji .NET która, dzięki zasadzie kompozycji, daje programiście nieograniczone możliwości.

Poznaj w takim razie jej zasadę działania WPF od podszewki oraz jak prawidłowo rozdzielać kod zgodnie z wzorcem MVVM.

Zobacz jak pozbyć się uciążliwego code-behind w oparciu o sprawdzone rozwiązania i zacznij wreszcie tworzyć świetne aplikacje!

Skorzystaj z moich 20 lat doświadczenia w 5 dni szkolenia, aby zaoszczędzić swój czas i pieniądze.

Po tym szkoleniu dodawanie nowych funkcji dla klienta będzie czystą przyjemnością ;-)


Metodyka szkolenia
Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Utworzymy krok po kroku kompletną aplikację z wyszukiwaniem, nawigacją między oknami, walidacją danych i dostępem do bazy danych z użyciem Entity Framework. Wszystko co potrzebne w typowej aplikacji.

W trakcie kursu zbudujemy własny framework, który później możesz zastosować we własnym projekcie lub skorzystać z popularnego frameworka MVVM Light, Prism lub Caliburn.Micro. Grunt, że będziesz wiedział jak on działa.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.

Projekt udostępnimy na GitHub, abyś mógł do niego wrócić po szkoleniu.
Czas trwania i poziom

5 dni


podstawowy
Najbliższy termin

9-13 grudnia 2019


Centrum Żoliborz
Pl. Inwalidów 10, Warszawa

3100 PLN + VAT23%

 1. Wprowadzenie
  • WPF
  • XAML
  • MarkupExtensions
 2. Widoki
  • Klasy Window, Page, UserControl
  • Zastosowanie Frame
 3. Panele
  • Grid, UniformGrid
  • StackPanel, DockPanel, WrapPanel
  • Canvas
 4. Kontrolki
  • Label
  • Button
  • TextBox
  • Slider
  • Image
 5. Kontrolki wieloelementowe
  • ListBox, ListView
  • DataGrid
  • TabControl
  • StatusBar, Menu
 6. Style
  • Utworzenie stylu
  • Dziedziczenie styli
 7. Szablony
  • Szablon danych (DataTemplate)
  • Szablon kontrolki (ControlTemplate)
 8. Zasoby
  • ResourceDictionary
  • Zasoby statyczne i dynamiczne
  • Ładowanie zasobów
 9. Wiązanie (Binding)
  • Wiązanie kontrolek (Element Binding)
  • Wiązanie danych (Data Binding)
  • Tryb wiązania
 10. Konwertery
  • Konwerter wartości
  • Konwerter wielowartościowy
 11. Wyzwalacze
  • Wyzwalacze właściwości
  • Wyzwalacze danych
  • Wyzwalacze zdarzeń
 12. Wzorzec MVVM
  • Zasada działania wzorca MVVM
  • Podział rozwiązania na warstwy
 13. Notyfikacje
  • Implementacja INotifyPropertyChanged
  • Zastosowanie biblioteki Fody.PropertyChanged
 14. Komendy
  • Implementacja RelayCommand
 15. Zachowania (Behavior)
  • Implementacja własnego zachowania
  • Wywoływanie metod na podstawie zdarzenia
  • Wywoływanie komend na podstawie zdarzenia
 16. Wstrzykiwanie zależności
  • Omówienie wstrzykiwania zależności
  • Utworzenie ViewModelLocator
  • Przegląd frameworków IoC (Unity, AutoFac, CommonServiceLocation)
 17. Nawigacja
  • Utworzenie implementacji NagivationService
  • Nawigacja pomiędzy widokami
  • Przekazywanie parametrów
 18. Walidacja
  • Walidacja z użyciem wyjątków
  • Walidacja z użyciem IDataErrorInfo
  • Walidacja za pomocą biblioteki FluentValidation
 19. Operacje asynchroniczne
  • Tworzenie zadań Task
  • Zastosowanie async-await
  • Anulowanie zadań
  • Wyświetlanie postępu
 20. Przegląd frameworków MVVM
  • MVVM Light
  • Caliburn.Micro
  • Prism
OLSA Poland
WPF MVVM
Polecam. Szkolenie idealne zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych programistów. Trener wykazywał doskonałe zrozumienie zawartości programu, stosował odpowiednie tempo nauki i jasno objaśniał ćwiczenia. Jedno z lepszych jak nie najlepsze szkolenie w którym uczestniczyłem.

Mateusz Ryszkaniec
NGK Ceramics
WPF MVVM
Szkolenie było na wysokim poziomie. Doceniam ilość pracy jaką Pan włożył w wytłumaczenie nam kwestii. Szczególnie MVVM i jego złożoności. Już się przydaje. I bardzo zaczyna mi się podobać MVVM szczególnie, że wymaga/pilnuje pewnej poprawności obiektowej.

Marek Michalak