WPF dla zaawansowanych

WPF dla zaawansowanych
.NET

Opis szkolenia

Używasz technologii WPF ale chcesz wycisnąć z niej więcej?

Poznaj w takim razie WPF od środka, jego budowę i zasadę działania. Naucz się tworzyć własne kontrolki oraz zaawansowane funkcje graficzne aby zadziwić klienta. Zobacz w jaki sposób zoptymalizować aplikację poprzez wirtualizację.

Zobacz jak pozbyć się uciążliwego code-behind w oparciu o sprawdzone rozwiązania i zacznij wreszcie tworzyć świetne aplikacje!

Skorzystaj z moich 20 lat doświadczenia w 5 dni szkolenia, aby zaoszczędzić swój czas i pieniądze.

Po tym szkoleniu dodawanie nowych funkcji dla klienta będzie czystą przyjemnością ;-)

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Utworzymy krok po kroku kompletną aplikację z własnymi kontrolkami.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.

Projekt udostępnimy na GitHub, abyś mógł do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
5
dni
Poziom szkolenia
zaawansowany
 1. Wprowadzenie
  • Hierarchia klas
 2. Dependency Object
  • Zasada działania
 3. Tworzenie własnych kontrolek
  • Kompozycja (UserControl)
  • Dziedziczenie
 4. Dependency Property
  • Utworzenie właściwości zależnej
  • Konfiguracja
  • Walidacja
 5. Zasoby
  • Statyczne
  • Dynamiczne
  • Współdzielone (x:Shared)
 6. Obiekty Freezable
  • Zamrażanie z kodu
  • Zamrażanie w XAML
  • Tworzenie własnych klas Freezable
 7. Właściwości dołączone (Attached Properties)
  • Zastosowanie
  • Tworzenie własnych właściwości dołączonych
 8. Zdarzenia (Routes Events)
  • Strategia (Bubble, Tuneling, Direct)
  • EventManager
  • Tworzenie własnego zdarzenia (snippet)
  • Przerywanie trasowania
  • Zdarzenia dołączone (Attached Events)
  • Globalne przechwytywanie zdarzeń
  • Event Setter
 9. Wiązanie (Binding)
  • Wiązanie kontrolek (Element Binding)
  • Wiązanie danych (Data Binding)
  • Tryb wiązania
  • Wiązanie relatywne
 10. Dekorator
  • AdornerDecorator
  • Przenoszenie obiektów na Canvas
 11. Wyzwalacze
  • Wyzwalacze właściwości (Trigger)
  • Wyzwalacze danych (DataTrigger)
  • Wyzwalacze zdarzeń (EventTrigger)
 12. Panele
  • Pomiar i aranżacja
  • Tworzenie własnego panela
 13. Znaczniki XAML
  • Tworzenie własnego znacznika
  • PropertyMarkupExtension
  • EventMarkupExtension
 14. Zachowania (Behavior)
  • Implementacja własnego zachowania
  • Wywoływanie metod na podstawie zdarzenia
  • Wywoływanie komend na podstawie zdarzenia
 15. Grafika
  • Shape
  • Geometry
  • StreamGeometry
  • VisualDrawing
 16. Animacje
  • Storyboard
  • Easing Function
 17. Walidacja
  • Walidacja z użyciem wyjątków
  • Walidacja z użyciem IDataErrorInfo
  • Walidacja za pomocą biblioteki FluentValidation
 18. Operacje asynchroniczne
  • Tworzenie zadań Task
  • Zastosowanie async-await
  • Anulowanie zadań
  • Wyświetlanie postępu
 19. Optymalizacja
  • Diagnostyka z użyciem Performance Tool
  • Optymalizacja wydajności aplikacji

No items found.