ASP.NET WebAPI 2

ASP.NET WebAPI 2
.NET

Opis szkolenia

ASP.NET Web API to środowisko do tworzenia usług sieciowych, z których mogą korzystać aplikacje mobilne.

Poznaj protokół HTTP i zasadę działania oraz przepisy na budowanie usług sieciowych zgodnych z REST API.

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.
Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
3
dni
Poziom szkolenia
podstawowy
 1. Wprowadzenie
  • Protokół HTTP
  • Porównanie SOAP i REST API
  • Zasady RESTfull
 2. Utworzenie usługi
  • Utworzenie kontrolera
  • Akcje HTTP
  • Konfiguracja tras
  • Atrybuty parametrów
  • Obsługa błędów
 3. Przetwarzanie komunikatów
  • Zasada działania
  • Architektura cebuli
  • Tworzenie własnego handlera
 4. Negocjowanie formatu
  • Sterowanie formatem
  • Tworzenie własnego formatera
  • Przekazywanie formatu w adresie URL
 5. Walidacja
  • Walidacja za pomocą atrybutów
  • Walidacja za pomocą biblioteki FluentValidation
 6. Wstrzykiwanie zależności
  • Konfiguracja
  • Zastosowanie bibliotek Unity i AutoFac
 7. Hosting
  • IIS
  • self-hosting
  • OWIN
 8. Tworzenie klienta HTTP
  • Utworzenie klienta z użyciem HttpClient
 9. Uwierzytelnianie i autoryzacja
  • Filtry
  • Tokeny
  • Role
 10. Dokumentowanie
  ‍‍
  • Swagger/OpenApi
  • Generowanie klienta na podstawie formatu Swagger
 11. Narzędzia
  ‍‍
  • Postman
  • ngrok

No items found.