.NET WCF

.NET WCF
.NET

Opis szkolenia

.NET WCF to popularna technologia do tworzenia usług sieciowych.

Poznaj sposoby na tworzenie wydajnych i bezpiecznych usług sieciowych z praktycznego punktu widzenia.

Poznaj zasadę działania oraz dobre praktyki, dzięki którym będziesz mógł szybko wytwarzać aplikacje z dostępem do danych przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Metodyka

3 dni intensywnego kodowania bez wody lania!
Bez nudnych skryptów i slajdów. Tylko praktyka.

Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie z użyciem WCF.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.

Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
3
dni
Poziom szkolenia
zaawansowany
 1. Wprowadzenie
  • SOAP
  • Protokół HTTP
 2. WCF
  • Utworzenie kontraktu
  • Utworzenie usługi
  • Hosting
  • Konfiguracja
 3. Wywoływanie WCF
  • Wygenerowanie klienta WCF
  • Utworzenie klienta z użyciem ClientBase
  • Utworzenie klienta za pomocą fabryki ChannelFactory
  • Konfiguracja z pliku
  • Konfiguracja z kodu
 4. Wiązania (Binding)
  • TCP
  • HTTP
  • NamedPipe
 5. Serializacja
  • Serializacja złożonych typów
  • Dodatkowe modyfikatory
  • Dziedziczenie
 6. Komunikaty
  • Specyfikacja MessageContract
 7. Obsługa wyjątków
  • Dołączenia informacji o wyjątku
  • Silnie typowane wyjątki SOAP
 8. REST API w WCF
  • Utworzenie usługi REST API
 9. Komunikacja dwukierunkowa
  • FullDuplex
  • Utworzenie klienta FullDuplex
 10. Przesyłanie dużej ilości danych
  • Protokół MTOM
 11. Przesyłanie strumieniowe danych
  • Stream
 12. Bezpieczeństwo
  • Autentykacja i autoryzacja
  • Role
 13. WCF w .NET Core
  • Utworzenie klienta
  • Utworzenie serwera

No items found.