TSQL dla programistów

TSQL dla programistów
SQL

Opis szkolenia

Język SQL, dzięki swej prostocie, pozwalana bardzo efektywne przetwarzanie dużej ilości informacji zgromadzonych w relacyjnej baz danych.

Poznaj podstawowe oraz zaawansowane mechanizmy języka TSQL, które umożliwią tobie tworzenie wydajnych rozwiązań.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, korzystających z bazy danych SQL Server 2019.

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Podczas szkolenia utworzymy zapytania do bazy danych SQL Server 2019.

Utworzone zapytania zostaną umieszczone na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
5
dni
Poziom szkolenia
średnio-zaawansowany
 1. Wprowadzenie
  • Normalizacja
 2. Pobieranie danych
  • Tabele
  • Aliasy tabel i pól
  • Wyrażenia wyboru
 3. Filtrowanie
  • Wyrażenie warunkowe
  • Operatory logiczne
  • Zastosowanie operatora IS NULL
  • Stronicowanie danych
 4. Sortowanie
  • Porządek sortowania
 5. Grupowanie
  • Grupowanie po kolumnach
  • Agregowanie danych
  • Filtrowanie grup
 6. Złączenia
  • Złączenia wewnętrzne
  • Złączenia zewnętrzne
 7. Typy danych
  • Typy tekstowe
  • Typy liczbowe
  • Typy daty i czasu
 8. Aktualizacja danych
  • Wstawiania danych
  • Modyfikacja
  • Usuwanie
 9. Podzapytania
  • Zapytanie na podst. podzapytania
  • Podzapytania z IN i EXISTS
  • Zagnieżdżanie podzapytań
  • Podzapytania skorelowane
 10. Wyrażenia CTE
  • Tworzenie wyrażeń
  • Wyrażenia rekurencyjne
 11. Operacje na zbiorach
  • Suma zbiorów
  • Różnica zbiorów
  • Iloczyn zbiorów
 12. Tabele przestawne
  • Operator PIVOT
  • Operator UNPIVOT
 13. Funkcje szeregujące
  • Funkcje okna
  • Sortowanie
  • Partycjonowanie
 14. Transakcje
  • Obsługa transakcji
  • Poziomy transakcji
 15. Zmienne
  • Definiowanie zmiennych
  • Przypisanie wartości
 16. Tablice tymczasowe
  • Tablice użytkownika
  • Tablice globalne
 17. Widoki
  • Tworzenie widoków
 18. Procedury składowane
  • Tworzenie procedur
  • Przekazywanie parametrów
  • Parametry wyjściowe
 19. Wyjątki
  • Przechwytywanie wyjątków
  • Rzucanie wyjątków
 20. Funkcje
  • Tworzenie funkcji skalarnej
  • Funkcje tablicowe
 21. Wyzwalacze
  • Tworzenie wyzwalaczy
 22. XML
  • Generowanie XML na podstawie tabel
  • Zapytania XML
  • Transformacja XML do tabel
 23. JSON
  • Generowanie JSON na podstawie tabel
  • Zapytania JSON
  • Transformacja JSON do tabel
 24. Wersjonowanie tabel
  • Zastosowanie Temporal Table
 25. Drzewa
  • Zastosowanie typu hierarchicznego
 26. Grafy
  • Utworzenie grafu
  • Przeszukiwanie grafu
  • Wyszukiwanie najkrótszej ścieżki

No items found.