Testy jednostkowe w C#

Testy jednostkowe w C#
.NET Core

Opis szkolenia

Test jednostkowe to świetny sposób na podniesienie niezawodności twoich aplikacji oraz jakości tworzenia kodu.

Poznaj na praktycznych przykładach w jaki sposób prawidłowo tworzyć testy jednostkowe i kiedy stosować atrapy. Naucz się refaktoryzować "stary" kod na przykładach wyjętych z prawdziwych projektów.

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia prowadzącego.

Nawet nie będziesz wiedział kiedy dzięki testom jednostkowym zaczniesz pisać lepszy kod :)

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Szkolenie otwarte na dyskusję. Przeprowadzimy refaktoryzację "starego" kodu w celu umożliwienia przeprowadzenia testów. Będziemy również tworzyć kod na podstawie testów zgodnie z podejściem TDD.

Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
3
dni
Poziom szkolenia
średnio-zaawansowany
 1. Wprowadzenie
  • Wprowadzenie do TDD
  • Cykl Red-Green-Refaktor
  • Zasady FIRST
  • Korzyści z testów jednostkowych
 2. Biblioteka nUnit/xUnit
  • Instalacja biblioteki
  • Utworzenie testu
  • Konwencja nazewnicza testów jednostkowych
  • Podział testu jednostkowego (Arrange, Act, Assert)
  • Weryfikacja wyniku
  • Parametryzacja przypadków testowych
  • Weryfikacja wartości liczbowych, tekstów oraz dat
  • Weryfikacja kolekcji
  • Weryfikacja zwracanego typu
  • Weryfikacja metod void
  • Weryfikacja wyjątków
  • Weryfikacja zdarzeń
  • Weryfikacja czasu wykonania
  • Weryfikacja metody asynchronicznej
 3. Biblioteka Fluent Assertions
  • Instalacja biblioteki
  • Weryfikacja poprzez przykład
  • Weryfikacja pustych wartości
  • Weryfikacja tekstów
  • Weryfikacja zakresów liczbowych, daty i czasu
  • Weryfikacja kolekcji i słowników
  • Weryfikacja wyjątków
  • Weryfikacja zdarzeń
  • Weryfikacja czasu wykonania
 4. Tworzenie atrap w Moq
  • Cel tworzenia atrap
  • Instalacja biblioteki
  • Utworzenie atrapy
  • Definicja zachowania metody
  • Definicja zachowania właściwości
  •  Definicja zachowania zdarzenia
  • Weryfikacja wywołania metody
  • Weryfikacja wywołania właściwości
  • LinqTo Mocks
 5. Testy integracyjne
  • Testowanie usług sieciowych REST API
  • Testowanie bazy danych w pamięci (Entity Framework)

No items found.