Podstawy języka SQL

Podstawy języka SQL
SQL

Opis szkolenia

Język SQL dzięki swej prostocie, pozwalana bardzo efektywne przetwarzanie dużej ilości informacji zgromadzonych w bazach danych.

Poznaj od podstaw zasadę działania baz danych SQL, podstawowe polecenia i przydatnefunkcje, które umożliwią tobie samodzielne tworzenie zapytań.

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków danych, korzystających z bazy danych SQL Server.

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Podczas szkolenia utworzymy zapytania do bazy danych SQL Server.

Utworzone zapytania zostaną umieszczone na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
3
dni
Poziom szkolenia
podstawowy
 1. Wprowadzenie
  • Budowa bazy danych
  • Tabele i relacje
  • Indeksy
 2. Podstawy
  • Korzystanie z Management Studio
  • Korzystanie z Azure Data Studio
  • Połączenie do bazy danych SQL Server
  • Wybór bazy danych
 3. Pobieranie danych
  • Tabele
  • Aliasy tabel
  • Aliasy pól
 4. Filtrowanie
  • Filtrowanie danych
  • Wyrażenia logiczne
  • Operator IS NULL
 5. Sortowanie
  • Sortowanie po kolumnie
  • Sortowanie po wielu kolumnach
 6. Grupowanie
  • Grupowanie danych
  • Agregowanie danych
  • Filtrowanie grup
 7. Złączenia
  • Złączenia wewnętrzne
  • Złączenia zewnętrzne
 8. Aktualizacja danych
  • Wstawiania danych
  • Modyfikacja
  • Usuwanie
 9. Podzapytania
  • Zapytanie na podst. podzapytania
  • Podzapytania z IN
  • Zagnieżdżanie podzapytań
  • Podzapytania skorelowane
 10. Wyrażenia CTE
  • Tworzenie wyrażeń
  • Wyrażenia rekurencyjne
 11. Funkcje okienkowe
  • Funkcje okna
  • Sortowanie
  • Partycjonowanie

No items found.