REDIS 7.0

REDIS 7.0
NoSQL

Opis szkolenia

REDIS jest strukturą danych typu open-source trzymaną w pamięci, używana jako baza danych NoSQL, pamięć podręczna lub broker wiadomości.
Stosowana jest w rozwiązaniach gdzie wymagana jest analiza w czasie rzeczywistym, gdyż zapewnia bardzo wysoką wydajność i niezawodność.

Poznaj struktury danych oraz mechanizmy REDIS'a oraz praktyczne zastosowania.

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
3
dni
Poziom szkolenia
podstawowy
 1. Wprowadzenie
  • Zasadza działania
  • Zastosowania
 2. Instalacja
  • Docker
  • Windows
  • Linux
 3. Połączenie
  • Diagnostyka
  • Wybór bazy danych
  • Autentykacja
 4. Klucze
  • Podstawowe operacje
  • Wygasające klucze czasowo
 5. Struktury danych
  • Ciągi znaków (Strings)
  • Bitowe (Bitmaps)
  • Tablice asocjacyjne (Hashes)
  • Listy (Lists)
  • Zbiory nieuporządkowane (Sets)
  • Zbiory uporządkowane (Sorted Sets)
  • Typy przestrzenne (Geo)
 6. Nadawca-komunikat (Pub/Sub)
  • Wysyłanie wiadomości
  • Odbieranie wiadomości
 7. Strumienie
  • Zapis do strumienia
  • Odczyt ze strumienia
 8. Transakcje
  • Utworzenie transakcji
  • Wycofanie zmian
  • Zatwierdzenie zmian
 9. Serwer
  • Śledzenie
  • Wyczyczenie kluczy
  • Informacje o połączeniach
 10. Skrypty
  • Podstawy języka LUA
  • Ładowanie skryptu
  • Uruchomienie skryptu
 11. Kopia bezpieczeństwa
  • Typy kopii
  • Tworzenie i przywracanie kopii
 12. Bezpieczeństwo
  • Autoryzacja
  • Użytkownicy i uprawnienia (ACL)
 13. Cluster
  • Tworzenie klastra
  • Rozwiązanie problemu CROSSSLOT
 14. Rozszerzenia (Redis Stack)
  • RedisInsight
  • JSON
  • Graph
  • Time Series

No items found.