.NET Core 3.1

.NET Core 3.1
.NET Core

Opis szkolenia

.NET Core 3.1. to najnowsza wersja środowiska do tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych wzbogacona o nowe funkcje.

Poznaj sposoby na tworzenie wydajnych i bezpiecznych usług sieciowych REST API.

Poznaj zasadę działania oraz dobre praktyki, dzięki którym będziesz mógł szybko wytwarzać aplikacje z dostępem do danych przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Metodyka

5 dni intensywnego kodowania bez wody lania!
Bez nudnych skryptów i slajdów. Kod na żywo.

Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie złożone z kilku mikrousług z użyciem WebAPI, SignalR i gRPC.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.

Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

5
dni
średnio-zaawansowany
 1. Wprowadzenie
  • Różnice pomiędzy .NET Framework i .NET Core
  • Nowości w .NET Core 3
  • .NET Standard
  • Protokół HTTP
 2. .NET Core
  • Utworzenie aplikacji konsolowej
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Pobieranie konfiguracji
  • Zarządzanie środowiskiem (developerskie, przejściowe, produkcyjne)
  • Rejestrowanie logów
 3. Usługi sieciowe Web API
  • Kontrolery i akcje
  • Definiowanie tras
  • Wbudowane reguły
  • Tworzenie własnych reguł
  • Walidacja modelu
  • Obsługa błędów
  • Operacje asynchroniczne
  • Konwencje
  • Swagger/OpenAPI
  • Utworzenie klienta HTTP
 4. Middleware
  • Utworzenie własnej warstwy pośredniej
  • Mapowanie żądań
  • Tworzenie punktów końcowych
 5. OWIN
  • Specyfikacja OWIN
  • Przetwarzanie zapytań
  • Generowanie odpowiedzi
 6. ASP.NET MVC Core
  • Tworzenie widoków
  • Wiązanie modelu
 7. Razor Pages
  • Tworzenie widoków
  • Tworzenie obsługi
  • Wiązanie modelu
 8. Signal-R
  • WebSocket
  • Utworzenie hub'a
  • Wysyłanie i odbieranie komunikatów
  • Przesyłanie strumieni danych
  • Wysyłanie komunikatów do grupy
 9. gRPC
  • Protokoły HTTP/2 i Protocol Buffer
  • Definiowanie opisu usługi
  • Generowanie klienta i serwera
  • Wysyłanie i odbieranie komunikatów
  • Przesyłanie strumieni danych
  • Komunikacja pomiędzy usługami
 10. Bezpieczeństwo
  • Autentykacja i autoryzacja
  • Role
  • Poświadczenia (claims)
  • Zasady (policies)
 11. Entity Framework Core 3
  • Code-first
  • Konfiguracja encji
  • Pobieranie danych
  • Zapisywanie encji
  • Śledzenie encji
  • Wstrzykiwanie kontekstu
 12. Hosting
  • Publikacja na IIS
  • Zastosowanie Kestrel
 13. Kontrola kondycji
  • Tworzenie własnej kontroli
  • Sprawdzanie połączenia do SQL Server
  • Sprawdzanie zewnętrznej usługi

Ministerstwo Finansów

Bardzo wartościowe i profesjonalne szkolenie. Prowadzący prowadził szkolenie bezpośrednio na kodzie programu, dostosowanym do naszych potrzeb. Sposób prowadzenia pozwolił na zrozumienie zasad programowania przez osoby o różnym stopniu zaawansowania. Jako podsumowanie został przeprowadzony audyt utworzonego przez nas kodu API. Bazując na zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu prowadzącego został on zmodyfikowany, tak aby uwzględniał standardy i dobre praktyki . Polecam szkolenia Pana Marcina. Chętnie skorzystamy w przyszłości.
Michał Żubrowski

DATACOMP

Polecam szkolenie .Net Core prowadzone przez pana Marcina Suleckiego. Szkolenie okazało się bardzo pomocne w rozpoczęciu pracy z realnym projektem. Szkolący posiada odpowiednie kompetencje merytoryczne do prowadzenia zajęć a sesje przebiegły w bezstresowej atmosferze z dobrą wzajemną komunikacją.
Jacek Jurkowski

Zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie, zgodnie z najwyższymi standardami metodycznymi, co pozwala na właściwe zrozumienie omawianych zagadnień. Na uwagę zasługują również ogromne programistyczne doświadczenie i zaawansowana wiedza Pana Marcina, którymi efektywnie dzieli się ze szkolonymi, przedstawiając liczne praktyczne rozwiązania.
Damian Jankowski