.NET Core 2.2

.NET Core
Opis szkolenia
.NET Core to nowoczesne środowisko do tworzenia wydajnych i wieloplatformowych aplikacji webowych.

Poznaj mechanizmy, dobre praktyki oraz użyteczne biblioteki, które uczynią, że twoje aplikacje będą wydajne i skalowalne.
Metodyka szkolenia
Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.
Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.
Czas trwania i poziom

3 dni


podstawowy
Najbliższy termin

Już jesienią

Centrum Żoliborz,
Pl. Inwalidów 10, W-wa


2400 PLN + VAT 23%

 1. Wprowadzenie
  • .NET Core
  • .NET Standard
  • Protokół HTTP
 2. Podstawy
  • Utworzenie aplikacji
  • Środowisko
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Pobieranie konfiguracji
 3. Middleware
  • OWIN
  • Tworzenie własnej warstwy pośredniej
  • Mapowanie
 4. MVC
  • Kontrolery i akcje
  • Definiowanie tras
  • Parametry
  • Obsługa błędów
  • Walidacja modelu
  • Obsługa błędów
  • Formatowanie odpowiedzi
 5. Signal-R
  • Utworzenie hub'a
  • Utworzenie nadawcy i odbiorcy
 6. Bezpieczeństwo
  • Uwierzytelnianie
  • Obsługa ról
 7. Hosting
  • kestrel
  • IIS
 8. Dokumentowanie
  • Swagger
 9. Narzędzia
  • Postman
  • ngrok