Tworzenie usług sieciowych w .NET 6

Tworzenie usług sieciowych w .NET 6
.NET Core

Opis szkolenia

.NET 6 to wydajne i wieloplatformowe środowisko do tworzenia nowoczesnych i wydajnych usług sieciowych oraz aplikacji webowych.

Poznaj zasadę działania, dostępne mechanizmy oraz dobre praktyki przy tworzeniu usług REST API oraz gRPC.

Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie z uwierzytelnianiem za pomocą tokenów JWT.

Metodyka

5 dni intensywnego kodowania bez wody lania! Bez nudnych skryptów i slajdów. Kod na żywo. Podczas szkolenia wspólnie utworzymy kompletne rozwiązanie z użyciem WebAPI, SignalR i gRPC.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych. Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
5
dni
Poziom szkolenia
średnio-zaawansowany

1.       Podstawy

·        .NET CLI

·        Visual Studio 2022

·        Środowiska(programistyczne, przejściowe, produkcyjne)

·        Pobieranie konfiguracji

·        Logowanie informacji (z użyciem Serilog)

2.      Usługi sieciowe Web Api

·        Kontrolery

·        Akcje

·        Definiowanie tras

·        Walidacja modelu

·        Formatowanie odpowiedzi

·        Obsługa plików

·        Filtry

·        OpenAPI

·        Utworzenie klienta HTTP

3.      Middleware

·        Zasada działania

·        Przechwytywanie żądań

·        Modyfikacja żądań i odpowiedzi

·        Tworzenie własnej warstwy pośredniej

4.      Minimal Api

·        Mapowanie tras

·        Przekazywanie parametrów

·        Reguły tras

·        Walidacja modelu

·        Wstrzykiwanie zależności

·        Formatowanie odpowiedzi

·        Obsługa plików

·        Open API

5.      Aplikacje czasu rzeczywistego Signal-R

·        Utworzenie hub’a

·        Hub silnie typowany

·        Obsługa grup

·        Wysyłanie i odbieranie komunikatów

·        Autoryzacja

6.       gRPC

·        Protocol Buffer

·        Definiowanie opisu usługi

·        Generowanie klienta i serwera

·        Wysyłanie i odbieranie komunikatów

·        Przesyłanie strumieni danych

·        Code First

8.      Kontrola kondycji

·        Tworzenie własnej diagnostyki

·        Rejestracja diagnostyki

·        Wizualizacja diagnostyki

·        Diagnostyka SQL Server, EF Core oraz zewnętrznych usług

9.      Bezpieczeństwo

·        Autentykacja

·        Autoryzacja

·        Poświadczenia(Claims)

·        Polityki(Policies)

Ministerstwo Finansów

Bardzo wartościowe i profesjonalne szkolenie. Prowadzący prowadził szkolenie bezpośrednio na kodzie programu, dostosowanym do naszych potrzeb. Sposób prowadzenia pozwolił na zrozumienie zasad programowania przez osoby o różnym stopniu zaawansowania. Jako podsumowanie został przeprowadzony audyt utworzonego przez nas kodu API. Bazując na zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu prowadzącego został on zmodyfikowany, tak aby uwzględniał standardy i dobre praktyki . Polecam szkolenia Pana Marcina. Chętnie skorzystamy w przyszłości.
Michał Żubrowski

DATACOMP

Polecam szkolenie .Net Core prowadzone przez pana Marcina Suleckiego. Szkolenie okazało się bardzo pomocne w rozpoczęciu pracy z realnym projektem. Szkolący posiada odpowiednie kompetencje merytoryczne do prowadzenia zajęć a sesje przebiegły w bezstresowej atmosferze z dobrą wzajemną komunikacją.
Jacek Jurkowski

Zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie, zgodnie z najwyższymi standardami metodycznymi, co pozwala na właściwe zrozumienie omawianych zagadnień. Na uwagę zasługują również ogromne programistyczne doświadczenie i zaawansowana wiedza Pana Marcina, którymi efektywnie dzieli się ze szkolonymi, przedstawiając liczne praktyczne rozwiązania.
Damian Jankowski