Tworzenie usług sieciowych w .NET 5

Tworzenie usług sieciowych w .NET 5
.NET Core

Opis szkolenia

.NET 5 to wydajne i wieloplatformowe środowisko do tworzenia nowoczesnych i wydajnych usług sieciowych oraz aplikacji webowych.

Poznaj zasadę działania, dostępne mechanizmy oraz dobre praktyki przy tworzeniu usług REST API oraz gRPC.

Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie z użyciem bazy danych SQL Server.

Metodyka

5 dni intensywnego kodowania bez wody lania! Bez nudnych skryptów i slajdów. Kod na żywo. Podczas szkolenia wspólnie utworzymy kompletne rozwiązanie z użyciem WebAPI, SignalR i gRPC.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych. Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
5
dni
Poziom szkolenia
średnio-zaawansowany

1.       .NET 5

·        Wprowadzenie

·        Visual Studio 2019

·        Utworzenie aplikacji

·        Środowiska(programistyczne, przejściowe, produkcyjne)

·        Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

·        Pobieranie konfiguracji

·        Logowanie informacji (z użyciem Serilog)

2.      Usługi sieciowe Web Api

·        Klasa Startup

·        Kontrolery i akcje

·        Definiowanie tras

·        Obsługa błędów

·        Operacje asynchroniczne

·        Walidacja modelu

·        Formatowanie odpowiedzi

·        Filtry

·        OpenAPI

·        Utworzenie klienta HTTP

3.      Middleware

·        Tworzenie własnej warstwy pośredniej

·        Mapowanie tras

·        Endpoints

4.      Route-To-Code

·        Odczytywanie żądań

·        Tworzenie odpowiedzi

·        Wstrzykiwanie zależności

5.      Komunikacja WebSocket

·        Utworzenie serwera

·        Utworzenie klienta

6.      Aplikacje czasu rzeczywistego Signal-R

·        Utworzenie hub’a

·        Hub silnie typowany

·        Obsługa grup

·        Wysyłanie i odbieranie komunikatów

·        Autoryzacja

7.       gRPC

·        Protocol Buffer

·        Definiowanie opisu usługi

·        Generowanie klienta i serwera

·        Wysyłanie i odbieranie komunikatów

·        Przesyłanie strumieni danych

8.      Kontrola kondycji

·        Tworzenie własnej diagnostyki

·        Rejestracja diagnostyki

·        Wizualizacja diagnostyki

·        Diagnostyka SQL Server, EF Core oraz zewnętrznych usług

9.      Bezpieczeństwo

·        Autentykacja

·        Autoryzacja

·        Poświadczenia(Claims)

·        Polityki(Policies)

10.   Integracja z bazą danych

·        Utworzenie modelu

·        Utworzenie kontekstu

·        Utworzenie bazy danych (code-first)

·        Konwencje

·        Konfiguracja encji

·        Zapisywanie danych

Ministerstwo Finansów

Bardzo wartościowe i profesjonalne szkolenie. Prowadzący prowadził szkolenie bezpośrednio na kodzie programu, dostosowanym do naszych potrzeb. Sposób prowadzenia pozwolił na zrozumienie zasad programowania przez osoby o różnym stopniu zaawansowania. Jako podsumowanie został przeprowadzony audyt utworzonego przez nas kodu API. Bazując na zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu prowadzącego został on zmodyfikowany, tak aby uwzględniał standardy i dobre praktyki . Polecam szkolenia Pana Marcina. Chętnie skorzystamy w przyszłości.
Michał Żubrowski

DATACOMP

Polecam szkolenie .Net Core prowadzone przez pana Marcina Suleckiego. Szkolenie okazało się bardzo pomocne w rozpoczęciu pracy z realnym projektem. Szkolący posiada odpowiednie kompetencje merytoryczne do prowadzenia zajęć a sesje przebiegły w bezstresowej atmosferze z dobrą wzajemną komunikacją.
Jacek Jurkowski

Zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie, zgodnie z najwyższymi standardami metodycznymi, co pozwala na właściwe zrozumienie omawianych zagadnień. Na uwagę zasługują również ogromne programistyczne doświadczenie i zaawansowana wiedza Pana Marcina, którymi efektywnie dzieli się ze szkolonymi, przedstawiając liczne praktyczne rozwiązania.
Damian Jankowski