Entity Framework 6.3

Entity Framework 6.3
.NET

Opis szkolenia

Entity Framework 6 to popularna biblioteka, dzięki której można bardzo szybko utworzyć warstwę dostępu do danych.

Poznaj zasadę działania, możliwości konfiguracyjne, oraz  przepisy na optymalne zapytania, aby twoje aplikacje były szybkie i wydajne

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie z dostępem do bazy danych z użyciem Entity Framework i bazy danych SQL Server.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.

Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
3
dni
Poziom szkolenia
podstawowy
 1. Wprowadzenie
  • ADO.NET
  • EF6
 2. Podstawy
  • Instalacja biblioteki
  • Utworzenie modelu
  • Utworzenie kontekstu
  • Konfiguracja połączenia do bazy danych
 3. Tworzenie modelu
  • Tworzenie bazy danych na podstawie modelu (code-first)
  • Tworzenie modelu na podstawie bazy danych (database-first)
 4. Konwencje
  • Klucz podstawowy
  • Klucz obcy
  • Tabela
  • Schemat
  • Kolumny
  • Typy danych
  • Relacje
  • Tworzenie własnej konwencji
 5. Konfiguracje
  • Ustawienie domyślnego schematu
  • Konfiguracja tabel
  • Konfiguracja kolumn
  • Enkapsulacja konfiguracji
 6. Aktualizacja bazy danych
  • Utworzenie migracji
  • Wykonanie migracji
  • Usunięcie migracji
 7. Wstępne wypełnianie danych
  • Utworzenie własnego inicjalizatora bazy danych
  • Generowanie udawanych danych
 8. Śledzenie zmian
  • Zasada działania ChangeTracker
  • Odczyt i modyfikacja stanu encji
  • Obsługa odłączonych encji
  • Wyłączenie śledzenia
 9. Tworzenie zapytań w języku Linq
  • Filtrowanie
  • Sortowanie
  • Grupowanie
  • Projekcja
  • Agregacje
  • Złączenia
  • Operacje na zbiorach
 10. Surowy SQL
  • Wykonywanie surowych zapytań SQL
  • Uruchamianieprocedur składowanych
  • Przekazywanie parametrów
  • Obsługa widoków (views)
  • Mapowanie funkcji SQL
  • Kolumny wyliczane
  • Sekwencje
 11. Operacje asynchroniczne
  • Zapytania asynchroniczne
  • Zapis asynchroniczny
 12. Transakcje
  ‍‍
  • Transakcje bazy danych
  • Transakcje rozproszone
 13. Współbieżność
  • Konfiguracja z użyciem tokena
  · Konfiguracja z użyciem pola rowversion

No items found.