Entity Framework Core 6

Entity Framework Core 6
.NET Core

Opis szkolenia

Entity Framework Core 6 to popularna, wieloplatformowa biblioteka do realizacji dostępu do bazy danych dla .NET Core.

Poznaj zasadę działania oraz dobre praktyki, dzięki którym będziesz mógł szybko wytwarzać aplikacje z dostępem do danych przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Dzięki temu szkoleniu Entity Framework nie będzie miał przez Tobą tajemnic :)

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Kod na żywo.

Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie z dostępem do bazy danych z użyciem Entity Framework i bazy danych SQL Server.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.
Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
3
dni
Poziom szkolenia
podstawowy
 1. Wprowadzenie
  • .NET 6
 2. Podstawy
  • Instalacja biblioteki
  • Utworzenie modelu
  • Utworzenie kontekstu
  • Konfiguracja połączenia do bazy danych
 3. Tworzenie modelu
  • Tworzenie bazy danych na podstawie modelu (code-first)
  • Tworzenie modelu na podstawie bazy danych (database-first)
 4. Konwencje
  • Wbudowane konwencje
  • Tworzenie własnej konwencji
 5. Konfiguracje
  • Ustawienie domyślnego schematu
  • Konfiguracja tabel
  • Konfiguracja kolumn
  • Enkapsulacja konfiguracji
 6. Relacje
  • Jeden do wielu
  • Jeden do jeden
  • Wiele do wielu
  • Dzielenie tabel
 7. Dziedziczenie
  • Mapowanie tabela-hierarchia (TPH)
  • Mapowanie tabeli na typ (TPT)
  • Wiele do wielu
  • Dzielenie tabel
 8. Aktualizacja bazy danych
  • Utworzenie migracji
  • Wykonanie migracji
  • Usunięcie migracji
 9. Śledzenie zmian
  • Zasada działania ChangeTracker
  • Odczyt i modyfikacja stanu encji
  • Obsługa odłączonych encji
  • Wyłączenie śledzenia
 10. Tworzenie zapytań w języku Linq
  • Filtrowanie
  • Sortowanie
  • Grupowanie
  • Projekcja
  • Agregacje
  • Złączenia
  • Operacje na zbiorach (Union, Concat, Intersect, Except)
  • Przetwarzanie po stronie klienta (AsEnumerable)
 11. Właściwości w tle (shadow properties)
  • Konfiguracja właściwości
  • Ustawienie wartości właściwości w tle
  • Zapytania z użyciem właściwości w tle
 12. Konwertery
  • Wbudowane konwertery
  • Tworzenie własnego konwertera
 13. Filtry globalne
  • Tworzenie filtru globalnego
  • Lokalne wyłączenie filtru globalnego
 14. Surowy SQL
  • Wykonywanie surowych zapytań SQL
  • Uruchamianie procedur składowanych
  • Przekazywanie parametrów
  • Mapowanie widoków SQL
  • Mapowanie funkcji SQL
  • Kolumny wyliczane
  • Sekwencje
 15. Operacje asynchroniczne
  • Zapytania asynchroniczne
  • Zapis asynchroniczny
 16. Transakcje
  ‍‍
  • Transakcje bazy danych
  • Transakcje rozproszone
 17. Współbieżność
  • Konfiguracja z użyciem tokena
  · Konfiguracja z użyciem pola rowversion
 18. Diagnostyka
  • Manipulowanie zapytaniem (DbCommandInterceptor)
  · Rejestrowanie własnej operacji

No items found.