Razor Pages w ASP.NET Core 6

Razor Pages w ASP.NET Core 6
.NET Core

Opis szkolenia

Razor Pages są nowym sposobem budowania dynamicznych stron webowych w .NET 6
Poznaj Razor Pages aby łatwiej i bardziej produktywnie tworzyć złożone projekty.

Metodyka

Podczas szkolenia utworzymy kompletną aplikację webową z wyszukiwaniem i edycją danych,logowaniem użytkowników z użyciem bazy danych SQL Server.

Wszystko co potrzebujesz w rzeczywistym projekcie.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.

Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
5
dni
Poziom szkolenia
średnio-zaawansowany

Wprowadzenie

 • Czym są Razor Pages?
 • Porównanie Razor Pages i MVC
 • Razor Syntax

Stuktura projektu

 • Pliki statyczne
 • Layout
 • PageModel

Wstrzykiwanie zależności

 • Rejestracja usług
 • Wstrzykiwanie w PageModel
 • Wstrzykiwanie w widoku

Routing

 • Konwencje tras
 • Definiowanie trasy
 • Obszary
 • Przekazywanie parametrów
 • Wbudowane reguły tras
 • Tworzenie własnej reguły

Listy

 • Widok
 • Wyszukiwanie
 • Stronicowanie

Formularze

 • Przepływ
 • Model Binding
 • Multi Handlers
 • Upload pliku

Walidacja

 • Walidacja po stronie serwera
 • Walidacja po stronie klienta
 • Walidacja za pomocą FluentValidation
 • Zdalne walidacje

Reużywanie znaczników

 • PartialView
 • Sections
 • Tag Helper
 • ViewComponent
 • ViewComponent jako Tag Helper
 • Razor Class Library

Zarządzanie sesjami i stanami

 • Ukryte pola formularzy
 • Query String
 • RouteData
 • Cookies
 • TempData
 • Stan sesji
 • Cache

Filtry

 • Tworzenie filtru

Middleware

 • Zasada działania
 • Tworzenie własnej warstwy pośredniej

Bezpieczeństwo

 • Autentykacja i autoryzacja
 • Konwencje
 • Role
 • Poświadczenia (Claims)
 • Zasady (Polices)

Logowanie zdarzeń

 • Serilog
 • Wizualizacja za pomocą Seq

Integracja z bazą danych

 • Entity Framework Core
 • Dapper

Signal-R

 • Utworzenie Huba
 • Wysyłanie komunikatów do klienta
 • Utworzenie klienta javascript

Wdrażanie Razor Pages

 • Wdrożenie strony w IIS
No items found.