Crystal Reports dla programistów .NET

Crystal Reports dla programistów .NET
Crystal Reports

Opis szkolenia

Crystal Reports SDK umożliwia programistom .NETłatwą integrację generowania raportów z poziomu ich aplikacji.

Poznaj Crystal Reports API, scenariusze zastosowań i dobre praktyki.

Metodyka

Podczas szkolenia utworzymy aplikację desktopową oraz webową ze zintegrowanym generowaniem raportów Crystal Reports.

Wszystko co potrzebujesz w rzeczywistym projekcie.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych.

Utworzony kod zostanie umieszczony na GitHub'ie dzięki czemu możesz do niego wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
2
dni
Poziom szkolenia
średnio-zaawansowany

1.       Crystal Reports for VisualStudio

·        Instalacja

·        Utworzenieraportu

2.      Crystal Reports API

·        Ładowanieraportu z pliku

·        Ładowanieraportu z zasobów

3.      Parametryzacja

·        Przekazywanieparametrów

·        Przekazywanieparametrów złożonych

·        Pobieranieinformacji o parametrach

4.      Źródło danych

·        Ustawianieźródła danych

·        Pobieranieinformacji o źródle danych (tablice, widoki, procedury, sql)

·        Pobieraniezapytania SQL

5.      Filtrowanie

·        Filtrowanierekordów

6.      Generowanie

·        Generowanieraportu do pliku

·        Generowanieraportu do strumienia danych

7.       Drukowanie

·        Sterowaniewydrukiem raportu

8.      Podraporty

·        Pobieraniepodraportów

9.      MVC ASP.NET

·        Generowanieraportu w aplikacji webowej

10.   WinForms

·        Wyświetlenieraportu w oknie aplikacji za pomocą Crystal Viewer

·        Dostosowanieprzeglądarki raportów

11.    WPF

·        Wyświetlenieraportu w oknie aplikacji za pomocą Crystal Viewer

·        Dostosowanieprzeglądarki raportów

12.   Rozszerzanie

Tworzeniewłasnych funkcji użytkownika UFL

No items found.