Crystal Reports
dla zaawansowanych

4-5 listopada, Warszawa
Opis szkolenia
Crystal Reports posiada wiele mechanizmów, które umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów.

Dowiedz się w jaki sposób tworzyć wydajne raporty i jak unikać często popełnianych błędów. Poznaj sztuczki od samego eksperta, których na próżno szukać w dokumentacji lub literaturze.

Wznieś swoje raporty na jeszcze wyższy poziom.
Metodyka szkolenia
Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Utworzymy zestaw raportów, które pokażą zastosowanie zaawansowanych mechanizmów w praktyce.

Zadbamy o wydajność i czysty kod funkcji.

Raporty udostępnimy na GitHub'ie, abyś mógł do nich wrócić po szkoleniu.
Agenda i czas trwania

2 dni


zaawansowany
Najbliższy termin

4-5 listopada

Centrum Żoliborz
Pl. Inwalidów 10, Warszawa

1900 PLN + VAT 23%
 1. Grupowanie
  • Tworzenie własnych grup
  • Grupowanie przedziałami
  • Grupowanie hierarchiczne
 2. Sekcje
  • Tworzenie własnych sekcji
  • Scalanie sekcji
 3. Parametryzacja
  • Utworzenie złożonego parametru
  • Wyświetlanie złożonych parametrów
 4. Obliczenia bieżące (Running Totals)
  • Utworzenie formuły
  • Warunek obliczania
  • Warunek zerowania
  • Zastosowania
 5. Surowy SQL
  • Utworzenie raportu na podstawie zapytania SQL
  • Przekazywanie parametrów do zapytania SQL
  • Utworzenie raportu na podstawie widoku
  • Utworzenie raportu na podstawie procedury składowanej
 6. Wyrażenia SQL (SQL Expressions)
  • Utworzenie wyrażenia SQL
  • Przekazywanie wartości pól do wyrażeń
 7. Zmienne
  • Utworzenie zmiennej
  • Zasięg zmiennych
 8. Tablice
  • Utworzenie tablicy
  • Indekser
  • Wyświetlanie elementów tablic
  • Zastosowanie tablic
 9. Funkcje wbudowane
  • Funkcje liczbowe, tekstowe, daty
  • Pętle
 10. Funkcje użytkownika
  • Utworzenie własnej funkcji użytkownika
  • Wywołanie własnej funkcji użytkownika
 11. Podraporty
  • Utworzenie podraportu
  • Przekazywanie parametrów
  • Przekazywanie wartości do raportu głównego
  • Ukrywanie pustych podraportów
 12. Tabele krzyżowe (cross-tabs)
  • Wstawianie tabeli krzyżowej
  • Funkcje tabeli krzyżowej
 13. Wykresy
  • Wykres zaawansowany
 14. Sztuczki
  • Dynamiczne rozmiary
  • Wyświetlenie wskaźnika
  • Sumowanie warunkowe
 15. Optymalizacja
  • Pomiar wydajności
  • Grupowanie po stronie serwera
  • Zamiana podraportu na wyrażenie SQL
  • Dobre praktyki
Urząd m.st. Warszawy
Crystal Reports dla początkujących
Wykładowca prowadzący zajęcia wykazał się dużą wiedzą oraz umiejętnością
ciekawego przekazywania tej wiedzy słuchaczom, z wyczuleniem na ich
indywidualne potrzeby. Poziom prowadzonych zajęć został wysoko oceniony przez uczestników, którzy dostali również starannie i fachowo przygotowane materiały szkoleniowe, stanowiące wartościową pomoc dla samokształcenia..

sekretarz m. st. Warszawy
SEDKOMP s.j.
Szkolenie zdalne Crystal Reports
Dziękuję za przeprowadzone szkolenie z programu Crystal Reports.
Szkolenie oceniam bardzo wysoko pod względem zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym.
Czas szkolenia był maksymalnie wykorzystany na zdobycie wiedzy i uzyskanie potrzebnych mi kwalifikacji, a jednocześnie w miłej i przyjaznej atmosferze.
Polecam szkolenia prowadzone przez Pana, zwłaszcza wariant zdalny, gdzie 2 dni szkolenia zostały spożytkowane na intensywną naukę z indywidualnym podejściem do tematu.

Magdalena Krawczyk
specjalista ds. systemów ERP
Pekao FS. Sp. z o.o.
Crystal Reports dla początkujących
Prowadzący zaprezentował profesjonalizm, wysoki poziom przygotowania
merytorycznego oraz
skuteczność w nauczaniu.
Uczestnicy szkolenia podkreślali przede
wszystkim duże praktyczne
doświadczenie prowadzącego, indywidualne podejście do każdego
uczestnika oraz wysoką kulturę
osobistą..

Mirosława Chmiel
Kierownik Działu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych
Altcom s.j.
Konsultacje Crystal Reports
Jak zwykle pomoc udzielona szybko i fachowo. Rozwiązanie problemu nad którym spędziłem trzy dni zajęło 15 minut. Dziękuję i polecam.

Przemysław Skowroński