Crystal Reports dla zaawansowanych

Crystal Reports dla zaawansowanych
Crystal Reports

Opis szkolenia

Crystal Reports posiada wiele mechanizmów, które umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów.

Dowiedz się w jaki sposób tworzyć wydajne raporty i jak unikać często popełnianych błędów. Poznaj sztuczki od samego eksperta, których na próżno szukać w dokumentacji lub literaturze.

Wznieś swoje raporty na jeszcze wyższy poziom.

Metodyka

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka.

Utworzymy zestaw raportów, które pokażą zastosowanie zaawansowanych mechanizmów w praktyce.

Zadbamy o wydajność i czysty kod funkcji.

Raporty udostępnimy na GitHub'ie, abyś mógł do nich wrócić po szkoleniu.

Czas trwania
2
dni
Poziom szkolenia
zaawansowany
 1. Grupowanie
  • Tworzenie własnych grup
  • Grupowanie przedziałami
  • Grupowanie hierarchiczne
 2. Sekcje
  • Tworzenie własnych sekcji
  • Scalanie sekcji
 3. Parametryzacja
  • Utworzenie złożonego parametru
  • Wyświetlanie złożonych parametrów
 4. Obliczenia bieżące (Running Totals)
  • Utworzenie formuły
  • Warunek obliczania
  • Warunek zerowania
  • Zastosowania
 5. Surowy SQL
  • Utworzenie raportu na podstawie zapytania SQL
  • Przekazywanie parametrów do zapytania SQL
  • Utworzenie raportu na podstawie widoku
  • Utworzenie raportu na podstawie procedury składowanej
 6. Wyrażenia SQL (SQL Expressions)
  • Utworzenie wyrażenia SQL
  • Przekazywanie wartości pól do wyrażeń
 7. Zmienne
  • Utworzenie zmiennej
  • Zasięg zmiennych
 8. Tablice
  • Utworzenie tablicy
  • Indekser
  • Wyświetlanie elementów tablic
  • Zastosowanie tablic
 9. Funkcje wbudowane
  • Funkcje liczbowe, tekstowe, daty
  • Pętle
 10. Funkcje użytkownika
  • Utworzenie własnej funkcji użytkownika
  • Wywołanie własnej funkcji użytkownika
 11. Podraporty
  • Utworzenie podraportu
  • Przekazywanie parametrów
  • Przekazywanie wartości do raportu głównego
  • Ukrywanie pustych podraportów
 12. Tabele krzyżowe (cross-tabs)
  • Wstawianie tabeli krzyżowej
  • Funkcje tabeli krzyżowej
 13. Wykresy
  • Wykres zaawansowany
 14. Sztuczki
  • Dynamiczne rozmiary
  • Wyświetlenie wskaźnika
  • Sumowanie warunkowe
 15. Optymalizacja
  • Pomiar wydajności
  • Grupowanie po stronie serwera
  • Zamiana podraportu na wyrażenie SQL
  • Dobre praktyki

No items found.